มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สพป.ชร.3 ตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย 57240

 

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์: 090 321 8909

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.