มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

ว่าที่ร้อยตรีอำพล บุญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวสุธิดาพร ไทยเหนือ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเพลิน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัสพิชา การะกัน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวสุพัตรา จำแน่

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวณิชกาณต์ จีรัตน์

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางอาธิตยา นาแด่

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

ว่าที่ร้อยตรี อำพล บุญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

School Director

-------------------------------- 

สพป.ชร.3 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

------------------------------

Ban Pa Sang Na Ngoen School

Mae Fah Luang District

Chiang Rai 

 

ผู้เข้าชม

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์