มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

then

anubarnsurin Logo

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120594
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  120594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าซางนาเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pasangnagoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านป่าซางนาเงิน
ตำบล :
  แม่ฟ้าหลวง
อำเภอ :
  แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2543
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   
  25 กม.